...

0 views

why death is important
*మరణం ఎందుకు ముఖ్యం*

మరణం ఎందుకు ముఖ్యమైనది అనే ప్రాముఖ్యతను వివరించే చాలా అందమైన కథనం. మృత్యువు ప్రతి ఒక్కరూ భయపడే విషయం. పుట్టుక మరియు మరణం సృష్టి యొక్క నియమాలు మరియు విశ్వం యొక్క సమతుల్యతకు ఇది చాలా అవసరం. లేకపోతే, మానవులు ఒకరిపై ఒకరు ఆధిపత్యం చెలాయిస్తారు. ఎలా?

ఒకసారి ఒక రాజు తన రాజ్యం వెలుపల ఒక చెట్టు క్రింద కూర్చున్న సన్యాసి వద్దకు వెళ్ళాడు. అతను "ఓ స్వామీ, నేను అమరత్వం పొందగలిగే మూలికా ఔషధం ఏదైనా ఉంటే దయచేసి నాకు తెలియ జేయండి?" సన్యాసి అన్నాడు "ఓ రాజా, దయచేసి మీరు ఎదురుగా ఉన్న రెండు పర్వతాలను దాటండి, అక్కడ మీకు ఒక సరస్సు కనబడుతుంది. మీరు దాని నుండి నీరు త్రాగండి, అమరత్వం పొందుతారు. పర్వతాలు దాటి, ఒక సరస్సు ను కనుగొన్నాడు. అతను నీరు తాగడానికి వెళ్ళబోతున్నప్పుడు కొన్ని బాధాకరమైన మూలుగులు విన్నాడు, నీరు తాగకుండానే ఆ గొంతును అనుసరించాడు, చాలా బలహీనమైన వ్యక్తి పడుకుని నొప్పితో ఉన్నాడు. రాజు కారణం అడగగా, "నేను సరస్సులోని నీటిని తాగాను. అమరుడయ్యాడు. నాకు నూరేళ్లు నిండిన తర్వాత నా కొడుకు నన్ను ఇంటి నుంచి గెంటేశాడు, గత ఏభై ఏళ్లుగా నన్ను చూసుకునే వారు లేకుండా పడి ఉన్నాను. నా కొడుకు చనిపోయాడు. నా మనుమలు కూడా ఇప్పుడు వృద్ధులయ్యారు. నేను కూడా తినడం, త్రాగటం మానేశాను. కానీ, ఇంకా బ్రతికే ఉన్నాను." రాజు ఆలోచించాడు "అమరత్వం వృద్ధాప్యం యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటి. నేను కూడా అమరత్వం, యవ్వనం పొందితే?" పరిష్కారం కోసం మళ్లీ సన్యాసిని అడిగాడు. సన్యాసి ఇలా అన్నాడు, "సరస్సు దాటిన తర్వాత మీరు మరొక పర్వతాన్ని దాటండి. అక్కడ మీకు పసుపు పండిన పండ్లతో నిండిన చెట్టు కనిపిస్తుంది, వాటిలో ఒకటి తినండి. మీరు అమరత్వంతో మరియు యవ్వనంగా ఉంటారు". రాజు చెప్పినట్లే చేశాడు. అతను పండిన పసుపు పండ్లతో నిండిన చెట్టును చూశాడు. పండ్లను తెంపి తినబోతుంటే, కొందరు పోట్లాడుకోవడం అతనికి వినిపించింది. ఇంత మారు మూల ప్రదేశంలో ఎవరు పోట్లాడుకుంటారని ఆలోచిస్తున్నాడు. నలుగురు యువకులు గొంతెత్తి వాదించు కోవడం చూశాడు. అలా మారుమూలలో పోట్లాడు కోవడానికి కారణం ఏమిటని రాజు అడిగాడు. వారిలో ఒకరు "నాకు 250 ఏళ్లు, నా కుడి వైపున ఉన్న వ్యక్తి 300 సంవత్సరాలు, అతను నాకు ఆస్తి ఇవ్వడం లేదు. అతను సమాధానం కోసం అవతలి వ్యక్తి వైపు చూసినప్పుడు అతను చెప్పాడు. నా కుడి వైపున మా నాన్న ఉన్నారు. 350 సంవత్సరాల వయస్సు. అతను తన ఆస్తిని నాకు ఇవ్వనప్పుడు, నేను నా కొడుకుకు ఎలా ఇస్తాను? ఆ వ్యక్తి అదే ఫిర్యాదును కలిగి ఉన్న 400 సంవత్సరాల వయస్సు గల అతని తండ్రిని సూచించాడు. ఒకరి ఆస్తి కోసం ఒకరి అంతులేని పోరాటాలను తట్టుకోలేక ప్రజలు తమ గ్రామం నుండి వెళ్లగొట్టారని" వారందరూ రాజుతో చెప్పారు. దిగ్భ్రాంతికి గురైన రాజు సన్యాసి వద్దకు తిరిగి వచ్చి *మరణం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నాకు తెలియచేసినoదుకు ధన్యవాదాలు* అన్నాడు.

అపుడు ఆ సన్యాసి ఇలా అన్నారు *మరణం ఉంది కాబట్టి, ప్రపంచంలో ప్రేమ ఉంది* మరణాన్ని నివారించే బదులు, మీ ప్రతి రోజూ, ప్రతి క్షణం, ప్రతి సెకను జీవించండి. జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా బ్రతకాలి. మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకోండి అపుడు ప్రపంచం మారుతుంది. © director.gopikiran