...

1 Reads

#జీవితంలోకి #డబ్బు కావాలి భరితెగించడానికి కాదు?

#పిల్లలు ముందు తరానికి #ఆస్తులు పోగు చేయాలి కానీ పొగరుతో #విర్రవీగొద్దు

#ప్రపంచంలో నువ్వొక #మనిషివి అంతేగానీ అందరికీ నియంతవి కావు

#గుర్తుంచుకో #సూర్యసముద్రససుర