...

36 Reads

मोहब्बत Jab हदों Ke Par Hoti hai...
Tabhi Toh बेहद or लाजवाब Hoti Hai...