...

5 views

agar mai Ishq hoti
Mai Ishq hu
Mujhe dekha nhi, mehsoos kiya jata hai ..
Mai Ishq hu
Mujhe paya nhi, jeeta jata hai ..
Mai Ishq hu
Mujhe chhua nhi, sirf Dil se bulaya jata hai ..
Mai Ishq hu
Mujhe khamoshi me samjha jaata hai ..
Mai Ishq hu
Mujhe har pal me Kiya jaata hai ..
Mai Ishq hu
Aakhir mai Ishq hu ..