...

4 views

मला तुला काही सांगायचं....
कितीदा मी ठरवलं पण ते ओठवरचं रहायचं...
बस झाले ओळखणे आता बेधडक बोलायचं...
मनातलं गुपित फक्त तुझ्याकडेच खोलायचं...
देवाकडे दुसरं नाही फक्त तुलाच मगायचं...
पुरे झाले एकट जगणं आता सोबतीने चालायचं...
उरलेले थोडे आयुष्य तुझा सोबतच जगायचं...
जरी तिरस्कार केला माझा तरी तू पटवून घ्यायचं
की तुझ्याशिवाय जगणं कठीण तेच
तू शेवटी समजून घ्यायचं...
बिलगून तुझ्या मिठीत अगदी हळूच शिरायचं ...
किती प्रेम आहे तुझ्यावर हेच मला तुला सांगायचं...
व्यक्त होणार नाही म्हणून डोळ्यांनी समजून घ्यायचं...
किती प्रेम आहे तुझ्यावर हेच मला सांगायचं.