...

2 views

Tere Sath se
Inka jawab inhi ke lahze me denge....

Hum kyu bole zuba se Jo jawab dena hai...hamare mukaam denge.....

Yu nahi ki fakat main darta hu kisi ki baat se....

Faad denge duniya ko ....bas ek teri muskaan se fir tere sath se.... 🧿😊🧿😊
© lalit4you