...

2 views

સમય બદલવા કે જીવન લંબાવવા
"સમય બદલવા કેટલા રસ્તા ફેરવવા પડ્યા ;કે જીવન લંબાવવા મારે મારા જ પાન ખેરવવા પડ્યા,
હતા તો ઘણાં ઝરણા ,ઘણી નદીઓ પણ બધાં દૂર થઈ પડ્યા; કે જીવન લંબાવવા મારે મારા જ પાન ખેરવાા પડ્યા" - ભૂમિ
© no