...

4 views

राम वाणी (अभंग)
अभंग (राम वाणी)

एक वेळ मला। सांग माझा गुन्हा।।
जन्म नको पुन्हा। माणसाचा।।१।।

स्वार्थ आहे येथे। ज्यांचा त्यांचा नवा।।
सहवास हवा। कोणा येथे।।२।।

मुकल्या मनाला। किती धीर देऊ।।
कुठे धाव घेऊ। सांग मला।।३।।

नको रे विठ्ठला। पुन्हा येथे येणे।।
नको जन्म घेणे। माणसाचा।।४।।

सोसवेना मज। वेदनेची कळ।।
आता दे तु बळ। लढावया।।५।।

वासनेची माझी। संपू दे तू भूक।।
पुन्हा अशी चूक। होणे नाही।।५।।

जुळून राहु दे। भक्तीचा तो धागा।।
पायरीची जागा। रामदासा।।६।।

रामदास आण्णा

© All Rights Reserved