...

1 views

Pasens'ya ka na
Pasens'ya ka na,
sa tuwing gumagawa
ng mga bagay
na hindi pinagplanuhan.
Pasens'ya ka na,
sa lahat ng pagkakataon
na tinatakbuhan kita.
Pasens'ya ka na,
na sa tuwing may problema
nabibitawan kita.
Pasens'ya ka na,
dahil mas nauuna ko ang iba
kaysa sa'yo.
Pasens'ya ka na,
at wala akong mas'yadong plano
para sa atin.
Pasens'ya ka na,
dahil madalas kitang binibigo.
Pasens'ya ka na, at
patawad sa pagkukulang ko.
Pasens'ya ka na,
kung madalas kitang minamadali,
pinipilit sa mga bagay na
hindi mo gusto.
Pasens'ya ka na,
patawad sa'yo—
sarili ko.
© Noni